Gunnar Darsenius

Stockholm

Född 14april 1918, avliden 16 juli 1994, 1939 utbildade han sig till Jaktpilot, 1942 trafikledare vis Säve.

 

1962 tillträdde han en tjänst i Flygstaben från vilken han erhöll Majors avsked, då det 1967 omvandlades till civila Luftfartsverket, vid utlokalisering av denna 1976 till Norrköping medföljde han som avdelningschef, efter pension 1989 återkom han till Stockholm

 

På 1930-talet började han observera variablastjärnor för det danska Astronomisk Selskab

Redan 1937 hade han gjort närmare 8100 observationer, samt många månockultationer.

 

Han var en av eldsjälarna när Göteborgs Astronomiska Klubb bildades 1955, och i Norrköping tog han initiativet att bilda Östergötlands Astronomiska Sällskap

 

1959 bildade Svenska Astronomiska Sällskapet en sektion för variablastjärnor och Darsenius blev ledare för denna, han framställde kartor, skrev och skickade ut bulletiner som redo gjorde  för verksamheten och publicerade observationsrapporter i Astronomical Notes vilken utgavs av Astronomiavdelningen på Göteborgs universitet.

Själv utförde han under den här tiden c:a 5000 observationer.

 

Vid slutet av 70-talet kunde inte Darsenius pga arbetet inte ägna så mycket tid åt sektionen

Så verksamheten tynade bort då ingen ny lämplig ledare kunde uppbringas av Sällskapet.

 

Han var sedan 1957 ledamot av Svenska Astronomiska Sällskapets styrelse och dess sekreterare mellan 1967-1983.

 

HEM