EE CEP Visuella Observationer 2008/2009

 

EE Cep är en stjärna av magnitud 10.7 vilken förmörkas av en kompanjon med en period av 5.6 år.

 

En kusin till Epsilon Aurigae?:

http://www.fredda-o-ac.se/KPO/infoeps.htm

 

Tidigare förmörkelser

 

Kartbild över EE Cep ,stjärnan till höger om namnet

 

 

Karta och jmf stjärnor

Star name

Meinunger's designation

Johnson magnitudes

U

B

V

R

I

BD+55°2690

a

10.86

10.68

10.38

10.09

9.87

GSC-3973:2150

b

11.31

11.47

11.23

10.99

10.81

BD+55°2691

c

11.59

11.47

11.22

10.96

10.75

 

Enl GCVS är den klassad som en EA-typ av variabel och spektralklass B5III-IV+e.

 

Magnitude at maxima: 10.72

Magnitude at minima: 12.15

Period:  2049.5300292969

Epoch of maxima: 34346.0000000000

Spectral Class: *|B5III-IV+e

 

J2000 RA:  22h09m22.80s   DE:+55°45'24.0"

Stjärnan är en medlem iCep OB1 associationen p ett avstånd av  2.75 kpc. Primär stjärnan är en B5 ljus jätte med en radie på ap10 Rodot och luminositet av Mvap -3.1.

 

Ett av målen med observationerna var att visuellt försöka dektera en ev ljusökning strax innan eller vid mittförmörkelsen för att se om det finns ett gap i det förmodade gasmoln som omger den förmörkande komponenten.

 

Observationerna utfördes med en 10” Schmidt-Newton f 4.o och ett Vixen Lanthanum okular med 10 mm fl.

 

Här är stjärnan fotograferad med en 50 mm kameralins  Foto:H.G.Linderg

                                                         Image H.G.Lindberg

2009-01-16 U 16:10

50mm kamera lens, HX-516 Camera –filer

Exp 20*45sec

 

Type of Variability: EA

Magnitude Band: V

Magnitude at maxima: 10.72

Magnitude at minima: 12.15

Period:  2049.5300292969

Epoch of maxima: 34346.0000000000

Spectral Class: *|B5III-IV+e

 

 

Utöver egna observationer deltog jag I Nicolaus Copernicus University I Torun, Polens Kampanj över EE Cep med Cezary Galan som ledare, en hel del observatörer deltog med fotometriska och spektrografiska observationer, visuella observationer gjordes av 6 medlemmar från VSS WVS i Belgien :

Antoine Ballien, Hubert Hautecler, Frans van Loo, Hans van Sebroeck, David Vansteelant och Jeroen van Wassenhove.

Från Polen deltog Stanislaw Swiercynski och jag från Sverige

 

Observationsserien startade 2008-12-22 då hade EE Cep en magnitud av 10.9, den 24-25 December började stjärnan förmörkas och magnituden sjönk till mag 11.0.

 

Den 26 December låg magnituden kvar på 11.0, den 27 och 28 sjönk den ytterligare till 11.1.

 

En ökning av magnituden med 0.1 den 29 December kan vara en felaktig mätning, eller mer transparent område I gasmolnet, en observation den 30-31 gav magnituden 11.1 för att sedan den 1 Januari 2009 gå ner till mag11.2 och den 2-5 januari vara nere i magnitud 11.3.

 

Sedan sker en säker ökning av magnituden den 4 januari till magnitud 11.2 där den ligger kvar till den 7 januari, troligen är nu stjärnan inne i ett mer transparent område i den gasmoln som omger den förmörkande stjärnan, troligen har området sopats rent av kompanjonens solvind och den relativt kortvariga ökningen av magnituden beror på gasmolnets vinkel mot vår synlinje Denna ökning dekteras också av andra observatörer fotometriskt I U,B OCH V medans det i I och R bandens ljuskurva uppvisar en platå.

 

Detta tyder på att  EE Ceps kompanjon omges av ett “munkliknande” gasmoln liknande

epsilon Aurigaes kompanjon, det är då kanske inte helt fel att klassa systemet som en “kusin” till epsilon aur.

 

Den 9 januari är stjärnan nere I magnitud 11.4 likaså den 10 januari, en del av stjärnan förmörkas nu av kompanjonen, detta sker då 4-5 dygn före den kalkylerade mitt förmörkelsen.

Egna observationer

 

 

 

Vid förmörkelsen  år 1969 uppvisades vid mitt förmörkelsen en magnitud av 11.65, år 1975 magnitud 12.6 och 2003 magnitud 11.7 så man kan dra slutsatsen att en mindre del av stjärnan förmörkades än vid tidigare förmörkelser.

 

Finns endast ett fatal observationer av EE Cep under längre perioder I AFOEV:s data bas finns ett sekundär min från 1984-01-17(och även från 1995-08-01):

Kurva från VarObs

Nu sker pga dåligt väder inga observationer förrän den 14 januari och då har magnituden ökat till magnitud 11.1 även en observation den 15 ger samma resultat och den 16 jan har den uppnått magnitud 11.0.

 

.

 

Visuella observationer från tiden 16 till 21 jan. visar på ett stillestånd runt magnitud av 11.0

 

Övriga obsar visar ett stillestånd på 11.0 fram tom den 24 januari.

 

Nu är visuella obsar från AAVSO ganska förvirrande man hade väntat sig en bättre samstämmighet, likaså ger ljuskurvan från EECEP Kampanjen nedan ett ganska spretigt resultat:

De senaste dagarnas observationer i V och R visar på en liten magnitud minskning av c:a 0.05-0.1 magnituder, och sedan en ökning upp till 10.8, men inga visuella obsar kunde göras under den tiden,

 

 

Nedan egna obsar tom 2 Februari:

CEPEE 20090202.7917 10.9 HGL

CEPEE 20090131.8333 10.8 HGL

CEPEE 20090121.7611 11.0 HGL

CEPEE 20090120.7917 11.0 HGL

CEPEE 20090116.6743 11.0 HGL

CEPEE 20090115.6667 11.1 HGL

CEPEE 20090114.6833 11.1 HGL

CEPEE 20090110.6521 11.4 HGL

CEPEE 20090109.6736 11.4 HGL

CEPEE 20090107.6917 11.2 HGL

CEPEE 20090106.8118 11.2 HGL

CEPEE 20090104.6806 11.2 HGL

CEPEE 20090103.6569 11.3 HGL

CEPEE 20090102.6840 11.3 HGL

CEPEE 20090101.8125 11.3 HGL

CEPEE 20090101.6597 11.2 HGL

CEPEE 20081231.6611 11.1 HGL

CEPEE 20081230.6590 11.1 HGL

CEPEE 20081229.6569 11.0 HGL

CEPEE 20081228.6618 11.1 HGL

CEPEE 20081227.7153 11.1 HGL

CEPEE 20081226.6521 11.0 HGL

CEPEE 20081225.7153 11.0 HGL

CEPEE 20081223.6736 10.9 HGL

CEPEE 20081222.6618 10.9 HGL

 

 

 

HEM