Elis Dahlgren

Vikmanshyttan

7/7 1903 - 1/5 1996

Observationer, berättade av Elis i Astronomisk tidsskrift på 70_talet:

1910 som sjuåring visade hans bror honom Haleyskomet på himlen

1918 I Juni observerade han den starka novan I Aquila

1920 den  23aug såg han I söder en konstellation av stjärnor som han inte kunde identifiera, det var en hel del moln men så klarnade de upp och hans såg att det var stjärnbilden Svanen som såg lite underlig ut, med en ny strålande stjärna I dess norra del, I tidningen dagen efter kunde han läsa att det var en ny Nova upptäckt av Engelsmannen Denning ett  par dygn tidigare.

Nästa nova han såg var  vintern 1934-35 den då långsamma novan I Hercules


6 februari, 1963

Vädret var uselt så han var beredd på att avbryta observationerna av några variabler han hade tänkt skatta under kvällen.

Men så råkade han av ”någon svårförklarlig ingivelse”, rikta sin prismakikare 10x50, mot R Lyrae,

 gränsen mellan stjärnkonstellationerna Lyra och Hercules. Där varseblev han en stjärna med hög ljusstyrka och vit färg,

 som han inte sett förut, förundrade sig over varför han inte anv. den tidigare som jmf stjärna för R Lyr.

Efter upprepade kontroller med kikaren och efter att ha konsulterat kartmaterialet över de aktuella stjärnbilderna,

 var slutsatsen klar: Det handlade om en för honom okänd stjärna. Kunde det var en nova? En omedelbar kontakt med observatoriet i Saltsjöbaden blev klargörande.

Professor Jöran Ramberg kunde till min häpnad berätta att han inte kände till någon nova på den plats jag uppgivit. Han lovade att omedelbart varsko andra observatorier.

Elis skattade den nya stjärnan till mag 3,9, följande natt var det disigt väder men den 8:de  kunde upptäckten konfirmeras

Om upptäckten kan läsas I Pop.Astr. Tidsskrift 1963 sidan 77 resp 177,

 

 

Så här sa Elis om uppståndelsen runt upptäckten:

”- De värsta var att pressen höll på att ta ner mig helt och hållet. Alla tänkbara tidningar rasade över mig, Stockholmstidningen och DN kom hem till mig på kvällen.
Är du nöjd med vad de skrev i tidningarna?
- Nej, det är jag inte. Det underliga är att de utländska tidningarna skrev bättre, mer sakligt och riktigt än de svenska. Journalisterna har underutvecklad uppfattningsförmåga och överdimensionerad fantasi.”

Tänk att det Elis tyckte 1963 fortfarande gäller i högsta grad, vilket jag själv fick erfara vid upptäckten av Dvärgnovan 2005

I Vikmanshyttan Bruks museum står Elis refraktor uppställd med ett litet felaktiga påståendet att det var med den Novan upptäcktes, men upptäckten gjordes med en 10*50 fältkikare.

Elis såg även Novan I Vulpecula 1968 och 1976 och Novan I Cygnus 1975

Elis gjorde också mängder av variabelobservationer nästan uteslutande med 7*50 och 10*50 fältkikare.

Elis tillhörde Svenska Astronomiska Sällskapet från 1946, och skickade från 1960 in sina rapporter till variabelsektionen en av de första han rapporterade om var Hassels Nova i Hercules 1960, vidare hade han på programmet bla R Lyrae och gamma Cas.

Undrar var dessa observationer finns idag, de gick väl till Svenska Astronomiska Sällskapets , idag skulle det vara av stort värde att digitalisera dessa och lägga dem I en databas för SAAF:s variabelsektion, liksom andra gamla amatörers observationer och fotografier av olika objekt.

Gjorde någon observationer av Novan enl uppmaning i bulletinen ovan så skulle det vara förnämligt att få ta del av dessa.

En arikel av Elis Dahlgren om sitt liv och leverne finns i något nr av Asronomisk tidsskrift på 70-talet

 

 

HEM