Gustav Hanström

 

Föddes i Vimmerby den 24/2 1820, under skolgången undervisade han även barnen i Mälwi prästgård, avslutade skolan 1835,

 

1835-37 kontorist vid Häradsskrivaren i Kontor i Vimmerby och även kontorist hos Kronofogden i samma stad.

 

1837 elev vid Öwerums bruk, och efter 3 månader bokhållare.

 

1844 elev vid Filipstads bergskola, privat undervisning i fysik och geometri.

 

1845 elev vid Wäderbrunns lantbruksskola

 

1846 Inspektor vid Lessebos lantbruk, samt utbildning i Kemi

 

1846-1851 Förvaltare för Klefva Nickelverk under Lessebo även i ledningen för Lindås Molybändebruk och Haga Glasbruk

 

Per Gustaf Hanström i yngre dar

Oljemålning av Marcus Larsson 1848

 

Då ägaren L.L.Aschan ville lämna disponent platsen vid Bruket till äldste sonen  B.G.Bredberg så lämnade Hanström befattningen Lessebo, ett för Bruket dåligt byte

Då Bredberg under sitt första år som Disponent förorsakade miljonförluster i dagens penningvärde.

 

Så flyttade Hanström till Skultuna den 7 juni 1851 till Skultuna och skulle verka här i 25 år.

 

1851 sysslade han med en beskrivning över brukets egendomar och C,W,Hammarskjölds sterbhus. Och under hösten 1851 fram till 1857

disponent för den Rappska delen av Bruket och förvaltare för resterande del.

 

Här tar också upp förändringar av den nuvarande bolags formen ,det drivs vid den här tiden som ett familje/släkt företag, Hanström utarbetar ett förslag om Aktiebolags bildning som senare antages och genomföres.

 

1857 från den 1/1 detta år till 10/5 1873 förvaltare för hela Skultunabruk för de nya ägarna Rappe, Nordenskjöld och Löwenborgs räkning.

Under sin tid moderniserade Hanström det 1800 tunnland åker stora jordbruket, nyplanteringar av skogen genomfördes likaså nyodlades 800 tunnland

Och täckdikades 200 tunnland, till hjälp hade här Hanström den duglige  befallningsmannen Löf under 17 år.

 

Nya stora gris och kalvhus byggdes och mangårdsbyggnaden vid Bovallen rustades upp och uthus nybyggdes, vid Ekeby uppfördes en ny Gästgivare byggnad och stall, redskapslider och skjutsstall, även vid Solberga, Slagårda, Skarfsta, Hägervallen. Lejde och Qvarnbacka utfördes reparationer och nybyggnader.

 

Vid själva bruket ombyggdes Manufakturverkstaden, Valsverk, Tråd-o Tubdrageriet, samt en rad andra verkstäder och bostäder, parker och planteringar anlades

En park som anlades är den nu befintliga gräsområdet med höga träd mellan Svalltornet och Brukshotellet ,namnet på den biten är Antons Park namngivet efter Nordenskjöld den yngre.

Vidare utvecklade Hanström arbetsmetoder och moderniserade maskinparken delvis med hjälp av den från England införskrivna verkmästaren I.Stainton, bla anförskaffades 6 st nya gasugnar, raffinerings ugn för koppar, tryckhammare, stampverks ,uttog patent för gasugnar och sist men inte minst Åskledare på befintliga byggnader.Hanström gjorde också studieresor till England.

 

Utöver sin betungande ordinarie anställning hade Hanström följande uppdrag:

Styrelseledamot av Industriexpon. I Västerås 1854

Ledamot av Kommun och Kyrkostämman samt berednings och taxerings kommitté

Ledamot av länets jordmätnings kommitté

Inspektor för Julpa lantbruksskola (hade flyttats från det i Hägervallen, benämnda Carolinska Institutet)

Ledamot av länets landsting

Revisor över Länslasarettet

Ordf för länets avdiknings kommitté

 

Redan 1856 försökte Lessebo få Hanström åter som Disponent över brukets egendomar och 1860 som Disponent över Åtvidaberg Kopparverk vilket Hanström avböjde.

Hanström 1870

1873 erbjöds han av ägaren C.I.Buren och Brukspatron C.I.Olson att övertaga förvaltningen av Boxholm , vilket han accepterade och slutade i Skultuna.

Bakom dessa sista rader döljer sig en annan sanning...Hanström hade säkerligen kvarstannat vid Skultuna om inte en konflikt uppstått mellan honom och en av ägarna nämligen Löwenborg.

 

Löwenborgs var vid den här tiden tämligen ålderstigen och hade svårt att förstå de investeringar och nydaningar som genomfördes av Hanström, övrig ägarna hade säkert stöttat Hanström om han drivit saken till spets men Hanström krusade ingen varken hög eller låg och drog alltså vidare till Boxholm.

 

1873-75 Var alltså Hanström verksam i Boxholm

 

1875 köpte han Breby egendom och drev där lantbruk som han senare 1877 utarrenderade.

Under denna tid författade Hanström följande skrifter:

Angående olika religioners bekännelse

Svenska statens organisationer, areal olika jordnaturer, jordvärde, grundränta, tionde, rustning, rotering, inkomster och utgifter.

Bankväsendet och penningteorier

Statistiska uppgifter över Sverige

Svenska samhällets utveckling tom Gustav I

Historik över Svenska riksdagen från 1890 till 1865

Broschyr gra...(oläsligt) och föreningsfrågan

Lessebo

 

1880-talet flertal uppdrag för Lessebo

1881 Riddare av Wasa Orden också uppdrag att söka utreda den stora särledes tilltrasslade konkursen efter Riksdagsman Jöns Persson i Svaneryd,

övriga inblandade i härvan var Riksdagsman Jöns Persson i Gryshult, Häradsdomare Sven Jönsson i Slagomsjö, Jan Persson i Svaneryd och Magister Per Jansson.

Pga konkursutredningen var Hanström bosatt fram till 1883 i Alvesta, Svaneryd och Osby.

1885-87 bodde Hanström på Bredby och en tid i Linköping

 

Sedan försvinner mina spår......

 

 

 

 

 

 

HEM