Åke Odelberg

Odelberg Åke 2/7 1900 - 1/1 1982

Odelberg var godsägare på Åkesta gård som ligger i de sydliga delarna av Skultuna socken invid gränsen till S:t Illians.

Gården är gamal redan 1342 omnämnes Andreas i Åkesta eller som det då hette Akstam, gården omnämnes också 1371 då Niklas och Sigordus nämns nu

Heter gården Axta, på 1400-talet uppträder gårdsnamnet under formen Axsta, Axstha, under 1500-talet ;Agsta ,Åkesta, Åkestha

Åkesta 1920-tal

Gårdens namn har nog inte den annars vedertagna teorin uppstått ur mansnamnet Åke och boställe(stad) utan har nog uppkommit ur det äldre agg som är bakvatten, vattenvirvel nedanför vattenfall, gården låg tidigare nära ån nedanför fallet i Forsby, med ägor även uppmot nuvarande gård och observatorium..

I närheten finns tvenne gravhögar från järnåldern en skafthålsyxa har också hittats på ägorna(Västerås museum 23)

Gården var ganska stor redan på Kung Albrekts tid, uppges 1371 till  7 marker.

 

Gården har tillhört både frälset och kyrkan under historien, 1778 köptes den av rustmästaren Johan Olofsson Odelberg från Dingtuna och har sedan dess varit i släktens ägo.

På 1800-talet nämns en Odelberg vid Åkesta som satt i bla skultuna Skolråd, längst ner på sidan:

http://web.telia.com/~u21704960/karrskolan2.htm

 

Åke Odelberg var utöver godsägeriet och astronomin uppfinnare och patentinnehavare av Trafikspeglar tillsammans med vägdirektören i Västmanland Wolff, speglarna gjordes en tid vid Skultuna Bruk.

 

Odelberg studerade  bla astronomi vid Uppsala åren 1924-27, återvände sedan till Åkesta och tog vid som Lantbrukare.

År1938 började han bygga ett observatorium på gårdens ägor, teleskopet eller Schmidtkameran som anskaffades var en 220mm med 516 mm brännvidd inköpt från Finland och Professor Väisälä, vidare fanns där en refraktor.

 

Tidningsartikel 1949

 

Någon gång i mitten av 60-talet fick jag besöka observatoriet, Åke hämtade mig med sin Engelska bil i Skultuna, och det var en härlig känsla för en som då ägde en 60 mm refraktor att få kliva in i ett observatorium och se Odelbergs utrustning med den då i mitt tycke enorma refraktorn på 4” och schmidtkameran.

 

Observationer:

 

I den observations hanledning Odelberg hade, Beobachtungs Objekte fur Amateur Astronomen av Leo Brenner, har han bla år 1922 gjort följande notering:

 

10 april observeras Jupiter, Saturnus, Krubban, Plejaderna, Dubbelstjärnhopen i Perseus, omgivningarna av Persei. M35 i Tvillingarna

 

11april observeras Månen, Jupiter, Saturnus samt dubbelstjärnorna.

Lambda i Tvillingarna, delta i Canum Venaticorum, zeta Ursae Majoris.

 

Vidare skriver han samma år, observerade:

 

 NGC869 i Perseus, väl synlig i sökare och refraktor, vackrast med 23,5 och 35x förstoring.

 

NGC884 i Perseus väl synlig i sökare och refraktor, vackrast med 23,5 och 35x förstoring.

 

Plejaderna mycket tacksamt objekt vid 23,5 och 35x förstoring

 

NGC2099 Väl synlig i både sökare och refraktor lämplig förstoring 35 och 60x.

 

NGC2168 Väl synlig i både sökare och refraktor lämplig förstoring 35 och 60x.

 

NGC2632 Vackert objekt i 4” refraktorn

 

NGC6205 Väl synlig i 4” refraktorn och även i 3” sådan

 

NGC1976 Observerad

 

NGC5194 Observerad

 

NGC6720 Observerad

 

NGC136 Observerad

 

NGC358 Observerad

 

                                                                                                                         Foto Åke Odelberg

Andromeda galaxen fotograferad med Väisälä teleskopet (  Schmidtkameran ) 1946

Exp 32 minuter?

 

Fler bilder här

 

 

Forts.följer....

HEM